Pulzní trysky

Airsweep SystemsSpoluprací se společnosti Myrlen®, Inc., která se řadí mezi významné společnosti zabývající se systémem toku materiálů v zásobních silech a technologiích rádi budeme Váš problém řešit.

Existující technická řešení pro odstranění nežádoucích důsledků netekoucího materiálu.

Technologie vysypávání sypkých hmot prostřednictvím pulzních vzduchových trysek Myrlen® poskytuje již řadu let prokázaný a osvědčený způsob, jak řešit bezpečný a spolehlivý tok nesnadně tekoucích sypkých materiálů. Systém vzduchových trysek je vlastně systém pulzního dávkování vzduchu. Tento systém slučuje sílu přetlakové dávky vzduchu se systémem kontrolovaného dávkování. Tímto je eliminován možný vznik netekoucího materiálu na vnitřních stěnách zásobního sila. Systém vzduchových pulzních trysek využívá menšího množství vzduchu, než čeření, odstřelování vzduchovými kanóny, gumový vak, čeřící trysky, nebo pneumatické vibrátory. Rozdíl proti dalším vzduchovým systémům je v daném systému, kdy pulzní trysky aktivují vrstvu materiálu v tloušťce cca 25 mm s každým pulzem.

Čas jsou peníze - a problémy s tokem materiálu mohou stát obojí!

Kontaktujte naše obchodní zastoupení pro vypracování nabídky systému vzduchových pulzních trysek Myrlen®, popřípadě o další technické informace.

Základní tokové požadavky zajišťuje systém pulzních střel. Trysky vytvářejí krátké pulzy tlakového vzduchu podél stěny uvnitř zásobního sila, či jiného systému. Vysokou rychlostí tlakového vzduchu jsou pulzní trysky typu VA - 51 (1 ½“) schopny narušit s každým pulzem materiál v průměru 2400 mm. Požadavkem však je dostatečný přetlak a průtok tlakového vzduchu, je nutno zajistit rovnoměrné proudění.

zvětšit
Obrázek čís. 1

schématické znázornění Airsweep systému pulzních trysek

- Pulzní vzduchové trysky Myrlen®
- Systém rozvodu přetlakového vzduchu
- Řídící jednotka

Co je a jak pracuje pulzní pulzní systém Airsweep®

  • Je to způsob tlakového odřezávání sypké hmoty podél stěny
  • Pracuje efektivně a pulzně, přetlakový vzduch je řízeně usměrněn podél stěny. Pulzní trysky působí po značné ploše při krátkém pulzu.

Činnost pulzních trysek Myrlen® je zajištěna pomocí řídící jednotky. Je nutno zabezpečit krátké pulzy trysek v závislosti na chodu dopravní technologie pod zásobním silem, či výsypkou. Systém vzduchových pulzních trysek je vlastně systém pulzního dávkování vzduchu. Tento systém slučuje sílu přetlakové dávky vzduchu se systémem kontrolovaného dávkování. Tímto je eliminován možný vznik netekoucího materiálu na vnitřních stěnách.

Časová prodleva po sobě následujících trysek.

Časovou prodlevu je možno nastavit dle skutečných mechanicko fyzikálních vlastností dané sypké hmoty, ale nesmí přitom vznikat netekoucí materiál na stěnách výsypné části zásobníku.

Samozřejmě, že čím delší bude prodleva mezi pulzy trysek, tím se stává provoz hospodárnější, kdy šetříme výrobu přetlakového vzduchu.

Co se týče řídícího systému doporučujeme aplikovat systém pulzních trysek do stávajícího systému dané technologie u zákazníka. Dodávku řídícího systému provádíme dle přání zákazníka tj. zajistíme patřičný řídící systém již u zákazníka zavedený, popřípadě doplníme karty ŘS. Běžně dodáváme automatickou řídící jednotku AOV, nebo řídící systém Simatic S7 – 300 pro řízení pulzních trysek Myrlen®.

Doporučujeme aplikovat takový řídící systém, který bude možno operativně programovat a který bude vyhodnocovat spuštění technologie. V případě, že bude například uzavřen spodní šoupátkový uzávěr, či zastaven chod dopravní technologie, je nežádoucí, aby pulzní trysky byly v činnosti. Docházelo by zde k negativnímu jevu tj. materiál se bude v tomto prostoru zhutňovat.

Obrázky aplikací řídících systémů pro pulzní trysky Myrlen®.

zvětšit
Obrázek č. 1

řídící systém SIMATIC

zvětšit
Obrázek č. 2

řídící systém SIMATIC

zvětšit
Obrázek č. 3

řídící jednotka GR 30

zvětšit
Obrázek č. 4

řídící jednotka typu AOV 20

zvětšit
Obrázek č. 5

systém je ovládán z řídícího velínu

zvětšit
Obrázek č. 6

pohled do vnitřní části rozvaděče

Samozřejmě některé aplikace jsou dle přání zákazníků aplikovány přímo do řídícího systému.

Na obrázku č.5 vidíme vizualizaci technologie systému pulzních trysek Myrlen® na zásobníku černého uhlí.

Další aplikované řídící systémy a operátorské panely:

  • SIMATIC - Siemens
  • ZAT, a.s. - Příbram
  • Mitsubishi
  • Allen Bradley
  • Moeller
česky
по-русски