Poptávka našich služeb

Verze pro tisk z WORDU
  TAKTO označená pole jsou povinná!
   
Poptávka číslo:
Datum
Společnost
Ulice
Město
PSČ/Stát
Jméno / titul
Funkce
Telefon
FAX
E-MAIL

Charakteristika materiálu vstupujícího do zásobníku:

Název materiálu
Chemický vzorec
Chemické složení

Materiál ve formě:

Pelety Nepravidelný tvar
Prášek Vlákna
Granulát Směs
Vločky Ostatní (specifikujte)

Zrnitost

Zrnitostní analýza mm

Měrná hmotnost:

Objemová hmotnost: kg/m3
Sypná hmotnost: kg/m3

Tekutost

Velmi dobře tekutý (sypný úhel 30o nebo menší )
Volně tekoucí (sypný úhel 30o až 45o ) )
Téměř tekoucí (sypný úhel 45o až 60o ) )
Netekoucí (sypný úhel 60o a více)

Specifikace použití - dopravní výkon technologie

(doprava materiálu ze zásobníku)
(kg/h) MIN: MAX:
(m3/h) MIN: MAX:

Provozní výkon:

PLYNULÝ hodin/denně
  dnu/týdně
DÁVKOVANÝ ( pokud známe )
Cyklus chodu: minut
Cyklus vypnutí: minut
DÁVKOVÁNÍ kg/dávka
Cetnost dávek: dávky
Za (dobu) minut

Skladování materiálu v zásobníku:

Materiál je odebírán kontinuálně
Doba skladování:

Elektrické požadavky:

24V DC 230 V/AC

Klasifikace krytí:

IP 54 IP 65
Výbušné prostředí

Požadavek na ovládací systém:

Požadujeme ovládací systém
Nepožadujeme ovládací systém
Přetlak vzduchu MPa
Požadovaný atest pro potravinářství: ano

Charakteristika zásobníku:

Název zásobníku / číslo
Umístění:
Uvnitř Venku

Konstrukce zásobníku:

Ocelový Svařovaný Šroubovaný
Další
Betonový Kluzký S výstupky
(tlouštka betonové stěny) mm  
(tlouštka ocelového plechu) mm  

Teplota:

Okolí °C
Materiálu °C
Vlhkost %
Obsah tuku %
Obsah oleje %

Abrazivita:

Extrémní Mírná Není abrazivní

Korozivzdornost:

Extrémní Mírná Není korozivní
Materiál je degradující / křehký
Stlačitelný
Provzdušněný
Zhutněný jestliže je slehlý nebo vibrován
( časová perioda vibrací ):
Balený, zpecený, lepivý po stlacený
Tvořící klenby, dutiny v násypce
Vzájemně se spojující, slepený, odporující tečení
Tvořící díru v násypce
Hydroskopický

Nebezpečné prostředí:

Výbušné Kyseliny Toxické Hořlavé

Klasifikace prostředí:

Další charakteristiky:

Obsahuje zásobník čerící desky nebo jiné doplňkové zařízení?

Ano - typ:

Popište zásobník:

Popište vnitřní vyložení nebo nátěr:

Typ dna zásobníku:

Ploché Konické Zkosené Další
Teoretická kapacita zásobníku: tun
Množství ulpívajícího materiálu: tun

Popište problém toku materiálu

Netekoucí materiál na stěnách Vznik oblouku
netekoucí materiál na stěnách vznik oblouku
Vznik středního tunelu Vznik klenby
vznik středního tunelu klenba

Rozměry zásobníku:

 
A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
F mm
 

Postavení projektu

Je tento projekt zajišten? Ano Ne
Cenový návrh pro rozpočet
Zaslat formální cenovou nabídku

Je tato technologie nová?

Ano
Modernizace stávající technologie
Spěchá / fax – cenová nabídka

Typ zákazníka

Konečný uživatel Investor
Distributor Zprostředkovatel

Zpracoval:

Jméno a příjmení:
 

POZNÁMKA:
Pokud můžete, zašlete nám výkres zásobního sila, či technologie ve formátu AutoCad.

česky
по-русски