Řešené problémy

Nabízíme našim zákazníkům prostřednictvím osvědčených technologií řešení dvou hlavních problémů:

  1. Zajištění plynulého provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot a s tím související bezpečnost práce
  2. Ochrana životního a pracovního prostředí

Činnosti, kterých můžete využít:

  • řešení toku nehybného materiálu v zásobních silech
  • rozbor mechanicko fyzikálních vlastností dopravovaných materiálů
  • zkoušky dopravy v laboratořích
  • doprava pomocí flexibilních spirálových dopravníků
  • komplexní řešení dopravy
  • doprava sypkých hmot ve velkoobjemových vacích
  • napouštění a vypouštění velkoobjemových vaků
  • návrh velkoobjemového vaku big-bag, včetně vyrobení zkušebního vzorku a odzkoušení

Je nutno tyto problémy řešit?

Naše odpovědnost vyplývá již ze zákonů ČR.

česky
по-русски